17 , جولای , 2024

021-26600112-13

اسم پروژه: برج اداری پارس جردن

مجتمع تجاری-اداری پارس در طبقه همکف دارای سه واحد تجاری با متراژ 750 متر است و 177 پارکینگ دارد. در زیر پوشش نهایی تمامی بالکن های طبقات 17 تا 21 و همچنین در زیر ورق بکار رفته در آبراه های اطراف گنبد سازه راس نیز از سیستم جلوگیری از یخ زدگی و ذوب برف الکتریکی استفاده شده است .(اجرا:بهار89)

گالری تصاویر پروژه

پوستر پروژه های انجام شده