۲۹ , اردیبهشت , ۱۴۰۱

cropped-fenixlogo2018.png

تنها رقیب خورشید

گروه گرمایش هوشمند کارا

مجتمع مسکونی حافظ

تجهیز بام، گاترها، پله‌ها، مسیرهای تردد، رمپ‌ها، تراس‌ها و سرویس‌ها به سیستم هوشمند ذوب برف و یخ الکتریکی و گرمایش از کف الکتریکی هوشمند

مشاهده پروژه »