17 , جولای , 2024

021-26600112-13

اسم پروژه: بازار بزرگ ایران مال

تجهیز بام، گاترها، پله‌ها، مسیرهای تردد، رمپ‌ها، تراس‌ها و سرویس‌ها به سیستم هوشمند ذوب برف و یخ الکتریکی و گرمایش از کف الکتریکی هوشمند

گالری تصاویر پروژه

پوستر پروژه های انجام شده