17 , جولای , 2024

021-26600112-13

اسم پروژه: ویلا خصوصی در لواسان

در پروژه حیات مرکز (آناهیتا) واقع در لواسان می باشد .طراحی این ویلای شخصی به قلم مهندس تغابنی است. در این پروژه قسمت هایی ماننده لبه دور اسخر ، رمپ و همچنین تمام بدنه ساختمان به سیستم ذوب برف الکتریکی تجهیز شده است.

تجهیز بدنه ساختمان به سیستم جلوگیری از یخ زدگی و ذوب برف الکتریکی :

تجهیز بدنه ساختمان توسط کابل های حرارتی هوشمند به سیستم جلو گیری از یخ زدگی و ذوب برف الکتریکی.تجهیز بدنه ساختمان های اجری به سیستم ذوب برف هوشمند باعث جلوگیری از نشستن برف در فصل سرما شده و شایان ذکر است که به سلامت ساختمان و حفظ بدنه از یخ زدگی کمک بسزایی دارد.

نصب هیتر های تابشی مادون قرمز :

نصب هیتر های تابشی مادون قرمز سقف در بخش نشیمن بیرونی ساختمان جهت گرم کردن اطراف محوطه نصب شده .

تجهیز رمپ به سیستم جلوگیری از یخ زدگی و ذوب برف الکتریکی :

تجهیز رمپ خودرو به سیستم جلوگیری از یخ زدگی و ذوب برف الکتریکی توسط کابل های حرارتی.تجهیز رمپ خودرو ها به با توجه به کارفرما قابلیت نصب به صورت زیر لاین چرخ خوردرو ها یا کل مساحت انجام میگردد.تجهیز رمپ به این سیستم در فصل سرما و بارش برف مانع نشستن برف میشود همچنین شرایط رانندگی برای راننده محترم در فصل سرما خصوصا هنگام بارش برف راحت میکند.

تجهیز لبه های اطراف استخر به سیستم جلوگیری از یخ زدگی و گرماش از کف الکتریکی:

با استفاده از کابل های حرارتی الکتریکی لبه های اطراف استخر را تجهیز به سیستم جلوگیری از یخ زدگی و گرمایش از کف الکتریکی انجام داده ایم. 

گالری تصاویر پروژه

پوستر پروژه های انجام شده