۲۹ , اردیبهشت , ۱۴۰۱

cropped-fenixlogo2018.png

تنها رقیب خورشید

گروه گرمایش هوشمند کارا

اسم پروژه: هلی پد ساختمان بنیاد شهید

تجهیز هلی پَد ساختمان بنیاد شهید به سیستم ذوب برف و یخ هوشمند الکتریکی

گالری تصاویر پروژه

پوستر پروژه های انجام شده