۳۰ , شهریور , ۱۴۰۲

021-26600112-13

اسم پروژه: هلی پد ساختمان بنیاد شهید

تجهیز هلی پَد ساختمان بنیاد شهید به سیستم ذوب برف و یخ هوشمند الکتریکی

گالری تصاویر پروژه

پوستر پروژه های انجام شده