۱۴ , خرداد , ۱۴۰۲

021-26600112-13

تجهیز بام و آبراه‌ها به سیستم هوشمند الکتریکی ذوب برف

اسم پروژه: مصلی نماز جمعه اراک

تجهیز بام و گاترها به سیستم ذوب برف و یخ هوشمند الکتریکی

گالری تصاویر پروژه

پوستر پروژه های انجام شده