۳۰ , شهریور , ۱۴۰۲

021-26600112-13

اسم پروژه: مترو تبریز – ایستگاه شاه گل

تجهیز سکوهای ایستگاه مترو شاه گلی تبریز به سیستم ذوب برف و یخ هوشمند الکتریکی

گالری تصاویر پروژه

پوستر پروژه های انجام شده