۳۰ , شهریور , ۱۴۰۲

021-26600112-13

مخصوص هلی پَد

در سیستم مذکور برخلاف سیستم مکانیک فقط و فقط سیستم در زمانی فعال می گردد که دما محیط در شرایط یخ زدگی (از یک درجه بالای صفر تا ۵/۱۶- درجه ) بوده و میزان رطوبت هوا و سطح نیز بیش از۰ ۸ درصد باشد این بدین معنی است که در شرایطی که دما زیر صفر و بارش نداشته باشیم سیستم غیر فعال می باشد . همچنین در هنگام بارش باران یا برف که دما زیر صفر نباشد نیز سیستم غیر فعال است چرا که سنسور رطوبتی ۱۰۰% رطوبت از خود نشان داده ولی به دلیل اینکه دما زیر صفر نیست طبعا یخ زدگی ایجاد نخواهد شد در نتیجه سیستم غیر فعال خواهد بود.