17 , جولای , 2024

021-26600112-13

مخصوص هلی پَد

در سیستم مذکور برخلاف سیستم مکانیک فقط و فقط سیستم در زمانی فعال می گردد که دما محیط در شرایط یخ زدگی (از یک درجه بالای صفر تا ۵/۱۶- درجه ) بوده و میزان رطوبت هوا و سطح نیز بیش از۰ ۸ درصد باشد این بدین معنی است که در شرایطی که دما زیر صفر و بارش نداشته باشیم سیستم غیر فعال می باشد . همچنین در هنگام بارش باران یا برف که دما زیر صفر نباشد نیز سیستم غیر فعال است چرا که سنسور رطوبتی ۱۰۰% رطوبت از خود نشان داده ولی به دلیل اینکه دما زیر صفر نیست طبعا یخ زدگی ایجاد نخواهد شد در نتیجه سیستم غیر فعال خواهد بود.

پوستر پروژه های انجام شده

پروژه‌ها