17 , جولای , 2024

021-26600112-13

بخاری تابشی

در سیستم گرمایش همرفتی، هوا با یک وسیله گرم‌کننده گرم شده و با جریان خود، اشیاء مورد نظر (دیوار، اجسام و…) را گرم می‌کند، درحالیکه پنل‌های گرمایش تابشی بیشترین میزان گرما را با انرژی تابشی منتقل می‌کنند. بخش کوچکی از انرژی تابشی به هنگام برخورد با اجسام (دیوار، اثاثیه، زمین) منعکس شده (حدود %۱۵) و بخش اعظم آن (حدود %۸۵) جذب جسم می‌شود. سپس این انرژی تابشی به انرژی گرمایی تبدیل می‌شود، دمای جسم را بالا می‌برد و به این صورت گرما به صورت انتقالی به هوا منتقل می‌گردد. به دلیل استفاده از سیلیکات، پنل‌های تابشی با دمای بالا تا %۹۸ میکرومتر قدرت تابش دارند.

پوستر پروژه های انجام شده

پروژه‌ها